Cebel-i Bereket Vilâyeti

Bir ülkenin tarihini anlayabilmek için o ülkenin bünyesindeki şehirleri iyi tanımak gerekmektedir. Çünkü ülkeler her biri kendi içerisinde farklı dinamiklere sahip olan şehirlerin toplamından iba-rettir. Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti’ne baktığımızda da aynı manzara ile karşılaşırız. Uzun tarihi sürecin sonucunda şekillenen bu özellikler ise bugünümüzü etkilediği gibi şüphesiz geleceğimizi de etkileyecektir. Bu minvalde düşündüğümüzde de Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği hakkında söz söyleyebilmek için şehirlerinin tarihine hâkim olmak bir zaruret olarak önümüzde durmakta-dır. İşte bu çalışma da bu düşünceden hareketle hazırlanmıştır.Erken Cumhuriyet dönemi şehirlerine baktığımızda ilk olarak 1911’de gerçekleşen Trablusgarp Savaşı’ndan başlayarak Türk İstiklâl Savaşı’nın zaferle sonuçlandığı 1922 yılına değin süren ke-sintisiz on yıllık savaş döneminin derin etkisi kendisini gösterir. Doğal olarak nüfus, iktisadi, idari, ticari, sosyal, siyasi ve sağlık alanları bu etkinin gölgesi altında şekillenmiştir. Bahse konu alan-lardaki sorunlar, yeni kurulan Cumhuriyet’in önünde durmakta ve çözüm beklemektedir. İlk ola-rak yapılması gereken, sorunların tam olarak tespiti ve bu tespite göre çözümlerin geliştirilmesi-dir. Bir çözüm planı oluşturmak için, bu düşünce ile, henüz Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde çalışmalara başlanmıştır. Erken Cumhuriyet dönemi şehirleri hakkında en mühim kaynak dizisini oluşturan Türkiye’nin Sıhhî-i İctimâî Coğrafyası dizisi, bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır.Elinizdeki kitap, Türkiye’nin Sıhhî-i İctimâî Coğrafyası dizisinin yayımlandığı döneme paralel ola-rak yayımlanmış olan Cebel-i Bereket Vilâyetine Ait Coğrafî, İktisadî, İctimâî, Tarihî, İdarî Malûmâtı İhtiva Eder Bir Takaddümedir raporunu ihtiva etmektedir. Rapor; 1925 yılında Ada-na’da faaliyet gösteren Türk Sözü Matbaası’nda bastırılmış olup Cebel-i Bereket Vilâyeti Halk Fırkası Şube-i Merkeziyesi tarafından meydana getirilmiştir. Günümüzde Osmaniye olarak bili-nen Cebel-i Bereket’in tarihi hakkında önemli bir boşluğu dolduran bu rapor, aynı zamanda er-ken Cumhuriyet dönemi şehirlerinin durumuna dair bir bakış açısı edinme imkanını sunması açısından önemlidir.

Devamı

Format Kitap
Barkod 9786058189669
Yayın Tarihi 2023-12-25
Yayın Dili Türkçe
Orjinal Adı Cebel-i Bereket Vilâyeti
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 88
Kapak Karton
Kağıt Kitap Kağıdı
Boyut 160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ahmet Şahin
Editör   : H. Ahmet Arslantürk
Ürün Satışta. %30

139.30

Liste Fiyatı : 199.00

Kazancınız : 59.70

Stokta var
Aynı Gün Kargo   
Sizin için oluşturduğumuz setleri birlikte alın ekstra indirim fırsatı yakalayın !

Toplami 251.30 olan kitapları
birlikte alın 219.30 ödeyin

Kazancınız : 32.00

  Sepete Ekle

Toplami 312.16 olan kitapları
birlikte alın 260.56 ödeyin

Kazancınız : 51.60

  Sepete Ekle