Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  60
Kösem Sultan; Hayatı, Vakıfları, Hayır İşleri ve  Üsküdar'daki Külliyesi
17. yüzyılın önemli tarihçilerinden Evliya Çelebi, Kösem Sultan'ın siyasi bir cinayet sonucunda öldürülmesinin ardından İstanbul'da üç gün üç gece yas tutulduğunu ve birçok insanın öldürüldüğünü söyler. Günümüz araştırmacılarından N. Sakaoğlu ise NTV Tarih Dergisi'nde yazdığı yazısında, Kösem Sultan'a iade-i itibar yapılması gerektiğini belirtir. Tarihçi, Osmanlı tarihinin en güçlü kadınının erkek tarihçilerin kurbanı olduğu görüşündedir. Kuşkusuz Sakaoğlu'nun bu yaklaşımının beraberinde getirdiği öneml
26.08 TL. 65.21 TL.
 %  60
Kendisini Tanımayan İnsan; İnsan Kendisini Yönetmeye Neden Talip?
?Kendisini Tanımayan İnsan' akıl, irade, düşünce ve vicdan konuları üzerine düşünen bir yazarın Kur'an'dan anladığı ve anladığını dile getirme denemsidir. İnsanoğlunun ilk insan ve ilk peygamber Adem (a.s.) dan günümüz dünyasına gelinen süreçte yaşadığı ve tanık olduğu inanç, düşünce ve yaşantı temelli çıkmazların, Kur'an'ı esas alarak aşılabileceğine olan özgüven ve benlik bilinciyle kaleme alınan bu kısa ve özlü eserin temel kavramları, insanın ve insanlığın kurtuluşu üzerinde odaklanır. Bu meyanda, insan
9.03 TL. 22.57 TL.
 %  60
Osmanlı İmparatoluğu'nda Teşrifât
Bu eser, müderrislikten, Anadolu ve Rumeli Kadıaskerliklerine ve Nakîbül-eşrâflığa kadar pek çok ilmî ve idarî/askerî görevde bulunmuş, bu görevlerinin yanı sıra ömrünün sonuna dek yaklaşık çeyrek asır boyunca devlet tarihçiliğini de uhdesinde bulundurmuş Sahhâflar Şeyhi-zâde Seyyid Mehmed Esad Efendi tarafından kaleme alınan klasik dönem Osmanlı devlet merasimlerinin anlatıldığı önemli bir kaynaktır. Teşrîfât-ı Kadîme, Osmanlı devlet ricâlinin divan toplantıları, cülûs ve düğün törenleri ile yabancı devlet
49.66 TL. 124.15 TL.
 %  60
Islak Kibritler
Islak Kibritler, insanın yaşam serüvenindeki yerini tartışmaya açıyor. İnsanın asli meselelerini öyküye konu eden Akif Hasan Kaya, yok sayılan ve görmezden gelinen acıları işaret ediyor. Islak Kibritler, insani duyarlılığın en uç örneklerinden oluşan bir öykü kitabı. Elimde bir avuç kum Duydum. Yakalanmış. Uluslararası Savaş Suçları mahkemesinde yargılanacakmış. Sevindim mi? Bilmiyorum! Acılar, kalbimi taşlaştırmış galiba. Bir avuç kumu kaç gün tutabilirsiniz elinizde Her kum taneciği bir can taşısa Deh
8.53 TL. 21.32 TL.
 %  60
İlim Yayma'nın Penceresi
İlim Yaymanın Penceresi, geçmişe, ağırlıklı olarak doksanlı yılların İslamî hafızasına odaklanan bir kitap. Anlamak için mutlaka hatırlamak gerekir yaklaşımıyla kaleme alınan kitabın metinleri hatıra-deneme arasında bir türe dahil edilebilir. Vefadaki İlim Yayma Vakfı Yüksek Tahsil Talebe Yurdunda kalan bir öğrencinin değişim ve dönüşümünü, dönemin siyasî, İslamî ve kültürel fotoğraflarını insanî olanı da ihmal etmeden göstermeye çalışan kitap, yaşanıp gözlemlenenlerin muhasebe edilebilmesini sağlayacak hus
8.53 TL. 21.32 TL.
 %  60
Aklın Hakikati Aşkın Şiiri
Hikmete uygun bir hayat ve düşünüm, arifleşmek ve kâmil insan olma yolunda bir ilerlemeyi ve yetkinleşmeyi sağlar; ki, insan için asıl ilerleme budur; yoksa toplumsalın ilerlemesi değil. Çünkü oradaki ilerilik, sadece teknik anlamdaki bir donanım ve uygarlaşma anlamına gelir. Bu uygarlaşma ise çoğu kez insanın kişisel kemâlini önleyen bir konformizm olarak tezahür eder. Araçlara boğulmuş bir hayat çünkü, çoğu kez Hakikatle olan kalbî bağlarımızın zayıflamasına ve hatta kopmasına mal olur. Yapaylaştırılmış b
19.31 TL. 48.28 TL.
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1