Gülendamın Renkleri; (Osmanlı Türkçesiyle)

Bu eser Gülendamın Renkleri adlı eserin Osmanlı Türkçesiyle yazılmış hâlidir. Metinlerin yazımında
son dönem imlâsı yerine alanın önemli dilcilerinden Şemseddin Sâmî'nin Kâmûs-ı Türkî sözlüğünün
yaygın imlâsı tercih edilip eski metinlerin okunması ve anlaşılmasına âşinâlık kazandırılmaya
çalışılmıştır. Arabî, Fârisî ve Türkî kef çeşitleri de ayrı ayrı işaretlerle gösterilerek okuyucunun okuma
hızına katkı sağlamak hedeflenmiştir.
شاهین طوغمش قان سلویگل
رنكلری اندامڭ گل
أویكو
أورنە شعرلی بر رنگارنك ،گوزللكلرە روحی آما قپالی دنیایە بو گوزلری
دویغولرڭ .كتابدە بو اوقویەجقسڭز حكایەسنی اندامڭ گل آراالیان قاپو
گنچ آتموس;فرندە حكای;ە ب;ر ایچ;دنلكلی بتیملن;دیگی آل;ەرق أل شعردن
م;تینلری ،حزنن;دن آغ;یر ییلالنمش دڭەییملە یاشلیلغڭ ،قدرندن قیزلرڭ أشلگندە منظرەلری استانبول قاپالیان غریلگندە پوستال قارت بر
ایل;ك آقت;اران رس;ملرینە ص;یزیلری ایچ روحندەكی عشقلردن، یاشانان
آرای;ان ق;درینی كن;دی ق;یردە دوشلردن، ایلیق و سرین بزەلی گنچلكلە
اوم;وتلر آی;دینلقلر، ییل;دیزلر، دوش;لرندن رنكلی و اینج;ە آداملردن، گنچ
حض;ور آدامل;ردن، بس;لەین گ;وگرجین ق;یزلردن، قیریلغ;ان طوپالی;ان
اكلەیەجكس;;ڭز دە حكای;;ەلر ی;;الڭزلقلردن دوش;;یرن ح;;زن أولرن;;دن
ق;;درینی درین و ایچلی قیزینڭ حوا و اوغلی آدم نهایت أڭ داغارجغڭزە.
ط;وغمش ق;ان س;لویگل طاشییان متینلرە كدرلرلە یاشانمش و یوغون
ط;انیق ییلل;رە ۲۰۱۰لی طوپالم;نی، حكای;ەلر لیری;ك ایل;ك ب;و ش;اهینڭ
اوقوم;ق، ایچسللش;دیرەرك و یڭیدن دونوب دنیاسندە بوگونڭ اولدیغمز
گتیرەجكدر: قاپوسنە جملەنڭ شو سزی
سویلر..." یازیسی آلین هپ سوزی صوڭ "و
ی;از دیی;ور. آل یازار. اوزاتیور بیلینجیلە حكایەجی بر تازە و یڭیدن كتابنی
ه;ر حكایەس;ی. هپم;زڭ حكای;ەڭ. س;نڭ آڭالت;دیغم دیی;ور. اوق;و دییور.
ی;;ورك ایت;;دیگی، رس;;م و طوق;;ودیغی حزنلرل;;ە طوقن;;اقلی برم;;زڭ
اولوش;;;مزڭ انس;;;ان انس;;;انلغمزڭ، گنیش;;;لەتن، گوڭ;;;ل ص;;;یزالتان،
حكایەسی...

Devamı

Format Kitap
Barkod 9786052900758
Yayın Tarihi 2019-10-25
Yayın Dili Türkçe - Osmanlıca
Orjinal Adı Gülendamın Renkleri; (Osmanlı Türkçesiyle)
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 120
Kapak Karton
Kağıt 2.Hamur
Boyut 135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Selvigül Kandoğmuş Şahin
Editör   : Mehmet Samil Bas
Yayın Yönetmeni   : Ahmet Aslantürk
Hazırlayan   : Ünsal Ünlü
Ürün Satışta. %30

93.80

Liste Fiyatı : 134.00

Kazancınız : 40.20

Stokta var
Aynı Gün Kargo   

Bu üründen 7 adet satılmıştır.

Sizin için oluşturduğumuz setleri birlikte alın ekstra indirim fırsatı yakalayın !

Toplami 205.80 olan kitapları
birlikte alın 173.80 ödeyin

Kazancınız : 32.00

  Sepete Ekle

Toplami 266.66 olan kitapları
birlikte alın 215.06 ödeyin

Kazancınız : 51.60

  Sepete Ekle