Format Kitap
Barkod 9786052900758
Yayın Tarihi 2019-10-25
Yayın Dili Türkçe - Osmanlıca
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 120
Kapak Karton
Kağıt 2.Hamur
Boyut 135 X 210

Emeği Geçenler :
Yazar   : Selvigül Kandoğmuş Şahin

Bu eser Gülendamın Renkleri adlı eserin Osmanlı Türkçesiyle yazılmış hâlidir. Metinlerin yazımında
son dönem imlâsı yerine alanın önemli dilcilerinden Şemseddin Sâmî'nin Kâmûs-ı Türkî sözlüğünün
yaygın imlâsı tercih edilip eski metinlerin okunması ve anlaşılmasına âşinâlık kazandırılmaya
çalışılmıştır. Arabî, Fârisî ve Türkî kef çeşitleri de ayrı ayrı işaretlerle gösterilerek okuyucunun okuma
hızına katkı sağlamak hedeflenmiştir.
شاهین طوغمش قان سلویگل
رنكلری اندامڭ گل
أویكو
أورنە شعرلی بر رنگارنك ،گوزللكلرە روحی آما قپالی دنیایە بو گوزلری
دویغولرڭ .كتابدە بو اوقویەجقسڭز حكایەسنی اندامڭ گل آراالیان قاپو
گنچ آتموس;فرندە حكای;ە ب;ر ایچ;دنلكلی بتیملن;دیگی آل;ەرق أل شعردن
م;تینلری ،حزنن;دن آغ;یر ییلالنمش دڭەییملە یاشلیلغڭ ،قدرندن قیزلرڭ أشلگندە منظرەلری استانبول قاپالیان غریلگندە پوستال قارت بر
ایل;ك آقت;اران رس;ملرینە ص;یزیلری ایچ روحندەكی عشقلردن، یاشانان
آرای;ان ق;درینی كن;دی ق;یردە دوشلردن، ایلیق و سرین بزەلی گنچلكلە
اوم;وتلر آی;دینلقلر، ییل;دیزلر، دوش;لرندن رنكلی و اینج;ە آداملردن، گنچ
حض;ور آدامل;ردن، بس;لەین گ;وگرجین ق;یزلردن، قیریلغ;ان طوپالی;ان
اكلەیەجكس;;ڭز دە حكای;;ەلر ی;;الڭزلقلردن دوش;;یرن ح;;زن أولرن;;دن
ق;;درینی درین و ایچلی قیزینڭ حوا و اوغلی آدم نهایت أڭ داغارجغڭزە.
ط;وغمش ق;ان س;لویگل طاشییان متینلرە كدرلرلە یاشانمش و یوغون
ط;انیق ییلل;رە ۲۰۱۰لی طوپالم;نی، حكای;ەلر لیری;ك ایل;ك ب;و ش;اهینڭ
اوقوم;ق، ایچسللش;دیرەرك و یڭیدن دونوب دنیاسندە بوگونڭ اولدیغمز
گتیرەجكدر: قاپوسنە جملەنڭ شو سزی
سویلر... یازیسی آلین هپ سوزی صوڭ و
ی;از دیی;ور. آل یازار. اوزاتیور بیلینجیلە حكایەجی بر تازە و یڭیدن كتابنی
ه;ر حكایەس;ی. هپم;زڭ حكای;ەڭ. س;نڭ آڭالت;دیغم دیی;ور. اوق;و دییور.
ی;;ورك ایت;;دیگی، رس;;م و طوق;;ودیغی حزنلرل;;ە طوقن;;اقلی برم;;زڭ
اولوش;;;مزڭ انس;;;ان انس;;;انلغمزڭ، گنیش;;;لەتن، گوڭ;;;ل ص;;;یزالتان،
حكایەسی...

devamını oku..
Kategori : Hikaye - Öykü
% 40
indirim
12.03
Liste Fiyatı : 20.05
Kazancınız : 8.02
Miktar :  
Adet
Stokta var
Aynı Gün Kargo   
Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %40 indirim